Chương trình giáo dục năm học 2012-2013

Chương trình giáo dục năm học 2012-2013

08:32 - 09/7/2012

 
                                                    Chương trình giáo dục:  

 -   Theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
 -   Có chương trình nâng cao cho từng khối lớp và du học.  

-   Có chương trình bồi dưỡng cho học sinh.

  

-   Có chương trình bồi dưỡng giá trị sống và rèn luyện kỹ năng sống.

  

-   Lớp chất lượng cao, riêng môn tiếng anh có 9 tiết và có giáo viên người nước   ngoài giảng dạy

Xem Thêm