Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Ngày 7/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

1. Bài thi Toán học >>Tải về<<

2. Bài thi Ngữ văn >>Tải về<<

3. Bài thi Ngoại ngữ

- Môn thi thành phần Tiếng Anh>>Tải về<<
- Môn thi thành phần Tiếng Đức>>Tải về<<
- Môn thi thành phần Tiếng Nga>>Tải về<<
- Môn thi thành phần Tiếng Nhật>>Tải về<<
- Môn thi thành phần Tiếng Pháp>>Tải về<<
- Môn thi thành phần Tiếng Trung>>Tải về<<
4. Bài thi Khoa học tự nhiên:
- Môn thi thành phần Vật lí>>Tải về<<
- Môn thi thành phần Hóa học>>Tải về<<
- Môn thi thành phần Sinh học>>Tải về<<
5. Bài thi Khoa học xã hội:
- Môn thi thành phần Lịch sử>>Tải về<<
- Môn thi thành phần Địa lí>>Tải về<<
- Môn thi thành phần Giáo dục công dân>>Tải về<<

Đường dẫn tải về toàn bộ Đề thi tham khảo:>>Tải về<<


Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tin Liên Quan