Hội thảo “Dự bị du học và chương trình ưu đãi” dành cho học sinh chuẩn bị vào lớp 6 và lớp 10