KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGOẠI KHÓA THI TÌM HIỂU KIẾN THỨC VỀ CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3,4 CHO HỌC

Giúp các em học sinh THPT có được những kiến thức cơ bản về các dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực tư pháp đang thực hiện trên Cổng thông tin điện tử của Thành phố và các DVC trực truyến của Ngành GDĐT Hà Nội. Từ đó các em có thể hướng dẫn người thân thực hiện thủ tục hành chính bằng DVC trực tuyến tại địa phương và các DVC trực tuyến lĩnh vực GDĐT liên quan đến học sinh cấp THPT

Tin Liên Quan