TRẠI HÈ NỘI TRÚ 2018

Với mục tiêu phát triển toàn diện các kĩ năng ngoại ngữ cho con. 

• Tạo ra một môi trường học tập năng động khuyến khích sự sáng tạo.
• Củng cố và gia tăng sự tự tin trong giao tiếp.
• Luyện tập tư duy phản biện thông qua việc phân tích các vấn đề, nhìn nhận cách mà mọi vật được kết nối với nhau.
• Tập trung giúp trẻ phát triển kĩ năng hợp tác và làm việc nhóm thông qua các hoạt động teamwork.
• Xây dựng và rèn luyện kĩ năng thuyết trình, trình bày vấn đề.

Trung tâm Anh ngữ trải nghiệm New Start xây dựng chương trình trại hè nội trú 2018 dành cho các em học sinh từ 7 tuổi đến 13 tuổi.

Một số hình ảnh của trại hè:

Tin Liên Quan