Tuyên truyền phòng, chống tội phạm hình sự cho học sinh

Trong thời gian gần đây, Trường THPT Bình Minh nhận được thông báo của Công an huyện Hoài Đức về tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm hình sự trên địa bàn TP Hà Nội nói chung và huyện Hoài Đức nói riêng. Việc phòng, chống tội phạm hình sự không phải chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà đây cũng là nghĩa vụ đối với bất kỳ công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nhận thức được điều này, Trường THPT Bình Minh đã tổ chức và triển khai tuyên truyền phòng, chống tội phạm hình sự cho học sinh nhà trường theo hướng dẫn của Công an huyện Hoài Đức.

Nội dung thông báo phòng, chống tội phạm hình sự như sau:

Tin Liên Quan