Phổ thông trung học
​Nhằm tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh có thể tìm hiểu về chương trình lớp 6 và lớp 10 của nhà trường. Trường THPT Bình Minh tổ chức hội thảo“Tuyển sinh lớp 6 - lớp 10 chất lượng cao và dự bị du học”
01/07/2018
Chi tiết
Trường phổ thông liên cấp Bình Minh tuyển sinh lớp 10 các hệ: Cơ bản, chất lượng cao, dự bị du học
12/04/2018
Chi tiết