Phổ thông trung học
​Nhằm tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh có thể tìm hiểu về chương trình lớp 6 và lớp 10 của nhà trường. Trường THPT Bình Minh tổ chức hội thảo“Tuyển sinh lớp 6 - lớp 10 chất lượng cao và dự bị du học”
01/07/2018
Chi tiết
Trường phổ thông liên cấp Bình Minh tuyển sinh lớp 10 các hệ: Cơ bản, chất lượng cao, dự bị du học
12/04/2018
Chi tiết
Trường phổ thông liên cấp Bình Minh nằm trong khối các trường liên kết của UNESCO. Qua 21 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã được phụ huynh tin tưởng, các cấp, các ngành ghi nhận
15/03/2019
Chi tiết