Phổ thông trung học
Trường THPT Bình Minh tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022
28/04/2020
Chi tiết
​Nhằm tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh có thể tìm hiểu về chương trình lớp 6 và lớp 10 của nhà trường. Trường THPT Bình Minh tổ chức hội thảo“Tuyển sinh lớp 6 - lớp 10 chất lượng cao và dự bị du học”
01/07/2018
Chi tiết
Trường phổ thông liên cấp Bình Minh tuyển sinh lớp 10 các hệ: Cơ bản, chất lượng cao, dự bị du học
12/04/2018
Chi tiết
Trường THPT Sunrise tuyển sinh lớp 10 hệ khởi nghiệp kinh doanh dành cho những học sinh năng động, thích kinh doanh và muốn trở thành doanh nhân thành đạt.
06/04/2021
Chi tiết
Nhằm khuyến khích học sinh tài năng được phát triển năng lực cá nhân, từ năm học 2020 – 2021, Hệ thống Giáo dục Bình Minh triển khai các chính sách học bổng mới như sau:
28/04/2020
Chi tiết