TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2019 - 2020

Trường phổ thông liên cấp Bình Minh nằm trong khối các trường liên kết của UNESCO. Qua 21 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường đã được phụ huynh tin tưởng, các cấp, các ngành ghi nhận

Tin Liên Quan